Yüksek başarımlı hesaplama ve Grid konularındaki deneyim, araştırma, çalışmalar ve elde edilen sonuçların, ulusal ölçekte süreklilik gösteren bir konferans kapsamında değerlendirilip paylaşılması amacıyla ilki Nisan 2009'da gerçekleştirilen konferansın ikincisi, BAŞARIM'10 adı altında, İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü işbirliği ve TR-Grid'in desteğiyle 10-13 Temmuz 2010 tarihlerinde İTÜ SDKM'nde gerçekleştirilecek.

Gerek uygulama gerek teorik alanda yapılan çalışmaların sunularak tartışılmasını, farklı disiplinlerden gelecek araştırmacıların görüş ve bilgi alışverişinde bulunmasını, e-bilim kapsamında çalışma kümeleri için kritik kütlenin oluşturulmasını hedefleyen bu konferans dizisi, özellikle konu çeşitliliğini ve disipinler arası çalışmaları hedeflemekte.
Aşağıda listelenen konularla sınırlı kalmamak koşuluyla ulusal ve uluslararası düzeyde, çok çekirdekli, çok işlemcili, koşut (paralel), grid v.b. sistemler ile 'yüksek başarım' elde etmeye yönelik olarak yapılan uygulama çalışmaları; Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği gibi ilgili alanlardaki çalışmalar Türkçe olarak sunulacakt. Bu kapsamda yapılan çalışmalar bir bildiri kitabı halinde basılacak.

Başlıca konular;

* Yüksek Başarımlı Hesaplama Projeler, Uygulama Alanları, Uygulamalar ve Başarı Öyküleri

* Diller, Ortamlar, Teknolojiler ve Araçlar

* Koşut Algoritmalar, Yaklaşımlar ve Kuramlar

* Sistemler, Mimariler ve Standartlar

* İletişim Sistemleri, Yöntemleri ve Katmanları

* Eniyileme, Verimlilik ve Başarım Ölçümü

* Güvenlik ve Gizlilik

* Güvenirlik ve Hataya Dayanıklılık

* Kullanıcı ve Kaynak Yönetimi, Sürdürebilirlik ve Politikalar

İletişim: basarim@itu.edu.tr