DUYURU 1: BAŞARIM 2020 Konferansı için bildiri gönderim tarihi 18 Ağustos'a kadar uzatılmıştır.


DUYURU 2: Konferansa ilginiz için teşekkür ederiz. Bugünlerde konferansın nasıl düzenleneceğine dair kurul olarak değerlendirmede bulunduk. Koronavirüs (COVID-19) salgının Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesi ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın son açıklamaları sebebiyle, uluslararası katılımın da beklendiği Başarım 2020 konferansımız online video konferans olarak 8-9 Ekim tarihlerinde gerçekleşecektir. Makale son yollama tarihini 18 Ağustos 2020'dir. Yeni konferans takvimini de ilan edilmiştir. İlginiz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz. Başarım 2020 Komitesi


Yüksek başarımlı hesaplama ile ilgili deneyim, araştırma, çalışma ve sonuçların, ulusal ölçekte süreklilik gösteren bilimsel bir etkinlik kapsamında değerlendirilmesi ve paylaşılması amacı ile düzenlenmekte olan Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansları'nın altıncısı, BAŞARIM 2020 adı altında, 8-9 Ekim 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecektir. Konferans programı ve katılım bilgileri daha sonra paylaşılacaktır.

With the objective of sharing and evaluating scientific research, experience, studies, and results related to high performance computing at a national level scientific event, the 6th High Performance Computing Conference (BAŞARIM 2020) will be held as an online video conference on October 8-9, 2020.

Başlıca Konular

Çok çekirdekli, Çok işlemcili, Grafik İşlemci Birimi (GPU) tabanlı, Koşut (Paralel), Grid, Bulut, Küme, vb. sistemler ile Yüksek Başarım elde etmeye yönelik olarak çalışan, aşağıdaki konularla sınırlı kalmaksızın herkesi katılmaya davet ediyoruz;

 • Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Uygulamaları
 • Bilimsel Olmayan Uygulamalar (Örn. Endüstri Uygulamaları, Finans)
 • Makine öğrenimi için Yüksek Başarım
 • Büyük Veri Uygulamaları
 • Koşut Algoritmalar ve Yaklaşımlar
 • İletişim Sistemleri ve Ara Katmanları
 • Modern Paralel Bilgisayar Donanımları ve Ağları
 • Dağıtık Sistemler
 • Derleyiciler, Kütüphaneler ve Araçlar
 • İş Düzenleyicileri
 • Yüksek Başarımlı Görüntüleme ve Grafik
 • Eniyileme, Verimlilik ve Başarım Ölçümü
 • Başarım Modelleme
 • Güvenilirlik ve Hataya Dayanıklılık
 • Kaynak Yönetimi
 • Veri Merkezleri ve Yeşil Hesaplama
 • Bulut Hesaplamaları
 • Blokzinciri Uygulamaları

Main Topics

We welcome participation from all who are interested in achieving high performance through the usage of multicores, multiprocessors, GPU-based, parallel, grid, cloud and cluster, etc. Interest areas include but not limited to the followings:

 • Computational Science and Engineering Applications
 • Non-scientific Applications (Ex. Industrial, Finance, Machine Learning etc. )
 • High Performance Computing for Machine Learning
 • Big Data Applications
 • Parallel Algorithms and Approaches
 • Operating Systems and Middlewares
 • Modern Parallel Architectures and Networks
 • Distributed Systems
 • Compilers, Libraries and Tools
 • Job Scheduling
 • High Performance Visualization and Graphics
 • Optimizations, Efficiency and Performance Measurements
 • Performance Modeling
 • Reliability and Resilience
 • Resource Management
 • Data Centers and Green Computing
 • Cloud Computing
 • Blockchain Applications

Bildiriler

Konferansta sunulmak üzere hakem heyeti üyeleri tarafından değerlendirilmesi sonrası seçilecek olan bildiriler, BAŞARIM 2020 Konferans Bildirileri Kitabında sadece elektronik olarak basılacaktır. Bildirilerin iki sütunlu IEEE formatında olması beklenmektedir (bkz. Şablon). Bildirilerin basım için kabul edilebilir uzunlukta olması beklenmekle birlikte, en fazla 6 sayfa olmalıdır.

Konferansın dili Türkçe'dir.

Bildiri göndermek için bildiri yönetim sistemine kayıt yaptırmanız gereklidir. Easy Chair bildiri yönetim sistemi için tıklayınız. Easy Chair dışında gönderilen bildiriler işleme alınmayacaktır.

For proceeding submissions, please create an account on Easy Chair. For proceeding management on Easy Chair, follow this link. Submissions via email or any source other than Easy Chair will not be evaluated.

Online Çalışma Grubu Toplantıları

Benzer konular üzerinde çalışan araştırmacılarımızı bir araya getirerek işbirliği ortamları geliştirmeye yönelik olarak, araştırmacılarımızın istekleri doğrultusunda grup toplantıları düzenlenebilecek ve duyurulabilecektir. Bu konudaki isteklerinizi iletişim adresine iletebilirsiniz.

Önemli Tarihler

Bildiri gönderimi için son tarih 30 TEMMUZ 18 AĞUSTOS 2020
Değerlendirme sonuçlarının duyurulması 10 EYLÜL 2020
Basıma hazır bildiri gönderimi 20 EYLÜL 2020
Erken kayıt için son ödeme tarihi 25 EYLÜL 2020

BAŞARIM Konferansları ana sayfası: http://www.basarim.org.tr

anasayfa.txt · Son değiştirilme: 27/07/2020 23:19 Değiştiren: basarim2019