Yüksek başarımlı hesaplama ile ilgili deneyim, araştırma, çalışma ve sonuçların, ulusal ölçekte süreklilik gösteren bilimsel bir etkinlik kapsamında değerlendirilmesi ve paylaşılması amacı ile düzenlenmekte olan Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferanslarının üçüncüsü, BAŞARIM 2012 adı altında, 12-13 Nisan 2012 tarihlerinde Bilkent Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

Başlıca Konular

Çok çekirdekli, Çok işlemcili, Grafik İşlemci Birimi (GPU) tabanlı, Koşut (Paralel), Grid, Bulut, vb. sistemler ile Yüksek Başarım elde etmeye yönelik olarak;

 • Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Uygulamaları (Örn. Hesaplamalı Fizik, Kimya, Biyoloji, Yerbilimleri vb.)
 • Veri Yoğun Uygulamalar (Örn. Veri Madenciliği, Veri Erişimi vb.)
 • Karma (Hybrid) Ortam Uygulamaları (Örn. MPI/OpenMP, GPU/CPU vb.)
 • Koşut Algoritmalar, Yaklaşımlar, Kuramlar ve Uygulamalar
 • İletişim Sistemleri, Yöntemleri ve Katmanları
 • Derleyiciler, Kütüphaneler ve Araçlar
 • Eniyileme, Verimlilik ve Başarım Ölçümü
 • Güvenlik ve Gizlilik
 • Güvenilirlik ve Hataya Dayanıklılık
 • Kullanıcı ve Kaynak Yönetimi
 • Sürdürebilirlik ve Politikalar

Bildiriler

Konferansta sunulmak üzere seçilecek olan bildiriler, BAŞARIM 2012 Konferans Bildirileri Kitabında basılacaktır. Bildirilerin iki sütunlu IEEE formatında olması beklenmektedir (bkz. Şablon). Bildirilerin basım için kabul edilebilir uzunlukta olması beklenmekle birlikte, katı bir sayfa sayısı sınırı bulunmamaktadır.

Konferansın dili Türkçedir.

Çalışma Grubu Toplantıları

Benzer konular üzerinde çalışan araştırmacılarımızı bir araya getirerek işbirliği ortamları geliştirmeye yönelik olarak, araştırmacılarımızın istekleri doğrultusunda grup toplantıları düzenlenebilecek ve duyurulabilecektir. Bu konudaki isteklerinizi iletişim adresine iletebilirsiniz.

Tanıtım Sunumları

Yüksek Başarımlı Hesaplama ile ilgili yeni teknolojiler, projeler, destek programları vb. konularda tanıtım sunumlarına yer verilebilecektir. Bu tip sunumlara ilişkin önerilerinizi lütfen konferans iletişim adresine iletiniz.

Destek

Konferansa diğer illerden bildirili olarak katılacak genç araştırmacıların (35 yaş ve altı) yol, konaklama ve iaşe giderlerine kısmi destek sağlamak üzere TÜBİTAK 2223 Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı’na başvuru yapılması planlanmaktadır. Konu ile ilgili gelişmeler için duyurular bölümünü izleyebilirsiniz.

Önemli Tarihler

Bildiri gönderimi için son tarih 23.01.201230.01.2012
Değerlendirme sonuçlarının duyurulması 24.02.201202.03.2012
Basıma hazır bildiri gönderimi 09.03.201218.03.2012
Kayıt için önerilen son tarih 30.03.201206.04.2012
anasayfa.txt · Son değiştirilme: 2012/03/28 17:22 Değiştiren: basarim