Yüksek başarımlı hesaplama ile ilgili deneyim, araştırma, çalışma ve sonuçların, ulusal ölçekte süreklilik gösteren bilimsel bir etkinlik kapsamında değerlendirilmesi ve paylaşılması amacı ile düzenlenmekte olan Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferanslarının dördüncüsü, BAŞARIM 2015 adı altında, 1-2 Ekim 2015 tarihlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

Başlıca Konular

Çok çekirdekli, Çok işlemcili, Grafik İşlemci Birimi (GPU) tabanlı, Koşut (Paralel), Grid, Bulut, Küme, vb. sistemler ile Yüksek Başarım elde etmeye yönelik olarak;

  • Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Uygulamaları (Örn. Hesaplamalı Fizik, Kimya, Biyoloji, Yerbilimleri vb.)
  • Büyük Veri Uygulamaları (Örn. Veri Madenciliği, Veri Erişimi vb.)
  • Koşut Algoritmalar, Yaklaşımlar, Kuramlar ve Uygulamalar
  • İletişim Sistemleri, Yöntemleri ve Katmanları
  • Derleyiciler, Kütüphaneler ve Araçlar
  • Eniyileme, Verimlilik ve Başarım Ölçümü
  • Güvenlik ve Gizlilik
  • Güvenilirlik ve Hataya Dayanıklılık
  • Kullanıcı ve Kaynak Yönetimi
  • Sürdürebilirlik ve Politikalar

Bildiriler

Konferansta sunulmak üzere seçilecek olan bildiriler, BAŞARIM 2015 Konferans Bildirileri Kitabında sadece elektronik olarak basılacaktır. Bildirilerin iki sütunlu IEEE formatında olması beklenmektedir (bkz. Şablon). Bildirilerin basım için kabul edilebilir uzunlukta olması beklenmekle birlikte, katı bir sayfa sayısı sınırı bulunmamaktadır.

Konferansın dili Türkçedir.

Çalışma Grubu Toplantıları

Benzer konular üzerinde çalışan araştırmacılarımızı bir araya getirerek işbirliği ortamları geliştirmeye yönelik olarak, araştırmacılarımızın istekleri doğrultusunda grup toplantıları düzenlenebilecek ve duyurulabilecektir. Bu konudaki isteklerinizi iletişim adresine iletebilirsiniz.

Önemli Tarihler

Bildiri gönderimi için son tarih 31.07.2015 12.08.2015
Değerlendirme sonuçlarının duyurulması 31.08.2015 04.09.2015
Basıma hazır bildiri gönderimi 14.09.2015
Erken kayıt için son ödeme tarihi 18.09.2015

BAŞARIM Konferansları ana ev sayfası: http://www.basarim.org.tr

BAŞARIM Konferansları ve ilgili aktiviteler hakkında bilgilendirilmeniz için lütfen e-posta listemize kayıt olun.

anasayfa.txt · Son değiştirilme: 03/10/2015 20:21 Değiştiren: basarim