Program

1 Ekim 2015, Perşembe
A Salonu B Salonu
09:00 Konferans materyalinin sunumu
09:40Açılış
10:00Davetli Konuşma: Cevdet Aykanat
10:50 Çay-Kahve arası
11:15Tanıtım Sunumu: TRUBA ve UHEM
12:15 Öğle arası
13:25Bildiri Oturumu: HFK 13:25Çalışma Grubu: Sismoloji
15:05 Çay-Kahve arası
15:30Bildiri Oturumu: GA + HAD 15:30Çalışma Grubu: OpenFOAM
16:50- 17:10Çalışma Grubu: Yedekleme/Arşivleme
17:30-
18:00 Konferans Resepsiyonu (KKM Küçük Fuaye)
2 Ekim 2015, Cuma
A Salonu B Salonu
10:00Tanıtım Sunumu: Bilgibim HPC Çözümleri
10:20Bildiri Oturumu: BVBH 10:20Çalışma Grubu: Hesaplamalı Fizik - I
11:00 Çay-Kahve arası
11:25Bildiri Oturumu: SMÇ 11:25Çalışma Grubu: Hesaplamalı Fizik - II
12:25 Öğle arası
13:35Davetli Konuşma: Didem Unat
14:25 Çay-Kahve arası
14:50Bildiri Oturumu: SGİ 14:50Panel: Açık Kaynak Kodlu HAD End. Kullanımı
16:10- 16:30-

Bildiri Oturumları

GA: Genetik Algoritmalar

4 - Serkan Altuntaş, Zeki Bozkuş: GPU ile Hızlandırılmış Moleküler Docking
27 - Murat Çakır, Güray Yılmaz: Gezgin Satıcı Probleminin Paralel Genetik Algoritma Yardımıyla Eniyilemesi
36 - Gültekin Kuvat, Nihat Adar: Paralel Genetik Algoritmalarda Göç Aralığının Bulanık Mantık Kullanılarak Dinamik Olarak Belirlenmesi

HFK: Hesaplamalı Fizik ve Kimya

9 - Nazmiye Kervan, Evren Görkem Özdemir, Selçuk Kervan, Mustafa Karaca: Al1-xMnxP seyreltilmiş manyetik yarıiletken bileşiklerinin yarımetalik özellikleri
15 - Ayben Karasu Uysal: CERN – ALICE Deneyi Grid Analizlerini Kolaylaştıran bir Sistem
25 - Fatih Çopur, Murat Atiş, Osman Canko, Ferhat Taşkın, Nazmiye Kervan: CUDA ve OpenMP ile Moleküler Dinamik Simülasyonu Paralelleştirilmesinde Performans Analizi
33 - Nadire Nayir, Emre S. Taşcı, Z. İrem Özyurt, Selçuk Yerci, Şakir Erkoç: Sıvı Faz Epitaksi ile Tek Kristal Germanyumun Yalıtkan Üzerine Üretilmesinin Moleküler Dinamik Benzetimi ile İncelenmesi
39 - Samet Demir, Yusuf Kislak, Arash Emdadi, Adem Tekin: Yeni İki Metalli Amin Bor Hidrürlerin Hesaplamalı Tasarımı

HAD: Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği

40 - Mehmet Karaca, İskender Gökalp: Sıcak Sesalti Hava Akışına Dik H2/N2 Jetinin Tepkimeli ve Tepkimesiz İki Boyutlu Benzetimi

SGİ: Sinyal-Görüntü İşleme

14 - Sercan Aygün, Muammer Akçay: Yüz Tanıma Teknolojilerinde Yüksek Başarım için Paralel Hesaplama
23 - Burcu Sağel Tawk, Sevda Erdoğdu, Erdal Mehmetcik: Sinyal İşleme Algoritmalarının İşlemci (CPU) ve Grafik İşlemci (GPU) Üzerinde Paylaşımı
29 - Özcan Dülger, Halit Oğuztüzün, Mübeccel Demirekler: Parçacık Süzgeci için Metropolis Yeniden Örnekleme Yönteminin Grafik İşleme Biriminde Gerçekleştirimi
31 - Hasan Badem, Selçuk Aslan, Tayyip Özcan, Alper Baştürk, Derviş Karaboğa: CUDA ile Hızlandırılmış İki Boyutlu Ayrık Kosinüs Dönüşümü

SMÇ: Seyrek Matrisler ve Çizgeler

21 - Gökçehan Kara, Can Özturan, Zeki Bozkuş: Paralel NEURON Simulasyonlarında Çizge Ayırımı Kullanarak Donanım Yakınlığı ile Ateşleme Değişiminin Hızlandırılması
28 - Abdullah Ali Sivas, Erdal Oktay, Hasan Akay, Murat Manguoğlu: Paralel Topoloji Optimizasyonu Çözümleri için Etkin bir Önkoşullandırıcı
32 - Seher Acer, Oğuz Selvitopi, Cevdet Aykanat: Geniş Ölçekli Dağıtık Sistemlerde Seyrek Matris Yoğun Matris Çarpımı Performansının İyileştirilmesi

BVBH: Büyük Veri ve Bulut Hesaplama

3 - Oğuz Aydın, Yusuf Önder, Mehmet Aktaş: NoSQL Büyük Veri Yapılarının İzlenmesine Yönelik Hibrit Sistem Platformu
20 - Can Atılgan, Efendi Nasiboğlu, Burak Ordin: Yoğunluk Tabanlı Bulanık Kümeleme Algoritmasının İş Parçacığı Hesaplama Modelinde Paralelleştirilmesi
24 - İlksen Çağlar, Deniz Turgay Altılar: Bulut Bilişimde Adaptif Kaynak Yönetimi Yaklaşımı

program.txt · Son değiştirilme: 01/10/2015 13:58 Değiştiren: basarim