Yüksek başarımlı hesaplama ile ilgili deneyim, araştırma, çalışma ve sonuçların, ulusal ölçekte bilimsel bir etkinlik kapsamında değerlendirilmesi ve paylaşılması amacı ile düzenlenmekte olan Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferanslarının beşincisi, BAŞARIM 2017 adı altında, 14-15 Eylül 2017 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.


With the objective of sharing and evaluating scientific research, experience, studies and results related to high performance computing at a national level scientific event, the 5th High Performance Computing Conference (BAŞARIM 2017) will be held in 14-15 September 2017 at Yıldız Teknik University.

Başlıca Konular

Çok çekirdekli, Çok işlemcili, Grafik İşlemci Birimi (GPU) tabanlı, Koşut (Paralel), Grid, Bulut, Küme, vb. sistemler ile yüksek başarım elde etmeye yönelik olarak çalışan, aşadaki konularla sınırlı kalmaksızın herkesi katılmaya davet ediyoruz;

 • Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Uygulamaları
 • Bilimsel Olmayan Uygulamalar (Örn. Endüstri Uygulamaları, Finans)
 • Makine öğrenimi için Yüksek Başarım
 • Büyük Veri Uygulamaları
 • Koşut Algoritmalar ve Yaklaşımlar
 • İletişim Sistemleri ve Ara Katmanları
 • Modern Paralel Bilgisayar Donanımları ve Ağları
 • Dağıtık Sistemler
 • Derleyiciler, Kütüphaneler ve Araçlar
 • İş düzenleyicileri
 • Yüksek Başarımlı Görüntüleme ve Grafik
 • Eniyileme, Verimlilik ve Başarım Ölçümü
 • Başarım Modelleme
 • Güvenilirlik ve Hataya Dayanıklılık
 • Kaynak Yönetimi
 • Veri Merkezleri ve Yeşil Hesapmala
 • Bulut Hesaplamaları

Main Topics

We welcome participation from all who are interested in achieving high performance through the usage of multicores, multiprocessors, GPU-based, parallel, grid, cloud and cluster etc systems. Interest areas include but not limited to the followings;

 • Computational Science and Engineering Applications
 • Non-scientific Applications (Ex. Industrial, Finance, Machine Learning etc. )
 • High Performance Computing for Machine Learning
 • Big Data Applications
 • Parallel Algorithms and Approaches
 • Operating Systems and Middlewares
 • Modern Parallel Architectures and Networks
 • Distributed Systems
 • Compilers, Libraries and Tools
 • Runtime Systems
 • High Performance Visualization and Graphics
 • Optimizations, Efficiency and Performance Measurements
 • Performance Modeling
 • Reliability and Resilience
 • Resource Management
 • Data Centers and Green Computing
 • Cloud Computing

BAŞARIM Konferansları ana ev sayfası: http://www.basarim.org.tr

Sorularınız için BAŞARIM 2017 e-posta adresi: basarim2017@easychair.org

BAŞARIM Konferansları ve ilgili aktiviteler hakkında bilgilendirilmeniz için lütfen e-posta listemize kayıt olun.

anasayfa.txt · Son değiştirilme: 19/09/2017 17:57 Değiştiren: basarim2017