Bildiri ve Posterlere Erişim

Bu linkten kabul alan bildiri ve posterlere ulaşabilirsiniz.

Bildiriler / Proceedings

Konferansta sunulmak üzere seçilecek olan bildiriler, BAŞARIM 2017 Konferans Bildirileri Kitabında sadece elektronik olarak basılacaktır. Bildirilerin 4-6 sayfa uzunluğunda ve iki sütunlu IEEE formatında olması beklenmektedir (bkz. Şablon).

Konferansta sunulan bildiriler arasından seçilecek en iyi bildirilerin güncellenmiş ve genişletilmiş hali Concurrency and Computation: Practice and Experience özel BAŞARIM 2017 sayısında basılmaya davet edilecektir. BAŞARIM 2017 makale serisine yayın gönderebilmek için BAŞARIM 2017'ye bildiri göndermiş olma ve konferansta sunum yapmış olma şartı aranacaktır.

Ülkemizde doktora ve yüksek lisans yapan yabancı birçok öğrencinin de konferansa katılımını sağlamak için konferans Türkçe ve İngilizce oturumlardan oluşacaktır. Aynı şekilde hem Türkçe hem de İngilizde bildiri kabul edilecektir. Dilimize teknik terimlerin kazandırılmasına yardımcı olmak için T.C. vatandaşı olan araştırmacıların Türkçe bildiri göndermelerini şiddetle tavsiye ediyoruz. BAŞARIM özel dergisi Ingilizce yayınlanacaktır. BAŞARIM'a Türkçe bildiri gönderip, dergi için Ingilizce makale gönderebilirsiniz.


Proceedings that will be presented at the conference will be electronically published at BAŞARIM 2017 Conference Proceeding Book. Proceedings are expected to 4 to 6 pages and be submitted in two column IEEE format (see. Şablon).

Authors of best papers accepted at BAŞARIM 2017 will be invited to submit extended and updated versions of their work for Special Issue of Concurrency and Computation: Practice and Experience (Impact Factor: 0.942). For eligibility to submit to the journal, authors have to have an accepted and presented proceedings at BAŞARIM 2017.

To increase participation from foreign students who are doing their PhD and MS studies in Turkey, the conference will offer both Turkish and English sessions. Similarly, we welcome proceedings in both languages though we highly encourage Turkish citizens to submit their proceedings in Turkish. Journal publications will be in English. However, one can submit a proceeding in Turkish to BAŞARIM and then have an extended version in English for journal publication.

Önemli Tarihler / Important Dates

Bildiri gönderimi için son tarih 1 Haziran 2017 14 Temmuz
Değerlendirme sonuçlarının duyurulması 9 Ağustos 2017
Basıma hazır bildiri gönderimi 16 Ağustos 2017
Poster bildiri gönderimi 30 Ağustos 2017
Erken kayıt için son ödeme tarihi 1 Eylül 2017
Deadline for paper submission 1 June 2017 14 July
Author Notification 9 August 2017
Camera-ready Final Submission 16 August 2017
Poster Submission 30 August 2017
Early Registration Deadline 1 September 2017

Bildiri Çağrıları / Call for Papers

Bildiri Yönetimi / Proceeding Management System

Bildiri göndermek için bildiri yönetim sistemine kayıt yaptırmanız gereklidir. Easy Chair bildiri yönetim sistemi için tıklayınız. Easy Chair dışında gönderilen bildiriler işleme alınmayacaktır.

For proceeding submissions, please create an account on Easy Chair. For proceeding management on Easy Chair, follow this link. Submissions via email or any source other than Easy Chair will not be evaluated.

bil_cagri.txt · Son değiştirilme: 13/09/2017 13:32 Değiştiren: basarim2017