Konferansta sunulan bildiriler arasından seçilecek en iyi bildirilerin güncellenmiş ve genişletilmiş hali iki ayrı dergide yayınlanabilecektir.

Science Citation Index Expanded (SCI-E) dergilerinde yayın:

Concurrency and Computation: Practice and Experience (Etki Faktörü: 1.167) özel BAŞARIM 2020 sayısında basılmaya davet edilecektir. BAŞARIM 2020 makale serisine yayın gönderebilmek için BAŞARIM 2020'ye bildiri göndermiş olma ve konferansta sunum yapmış olma şartı aranacaktır.

Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences (Etki Faktörü: 0.625) dergisinde belli sayıda makale değerlendirmeye alınıp yayınlanacaktır. Bu dergide makale yayınlanabilmesi için BAŞARIM 2020'ye bildiri göndermiş olma ve konferansta sunum yapmış olma şartı aranacaktır.


Authors of best papers accepted at BAŞARIM 2020 will be invited to submit extended and updated versions of their work for Special Issue of Concurrency and Computation: Practice and Experience (Impact Factor: 1.167) and Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences (Impact Factor: 0.625). For eligibility to submit to the journal, authors have to have an accepted and presented proceedings at BAŞARIM 2020.

indeks_yayinlar.txt · Son değiştirilme: 25/01/2020 12:29 Değiştiren: basarim2019