Bildiri ve Posterlere Erişim

Bu linkten kabul alan bildiri ve posterlere ulaşabilirsiniz.

Bildiriler / Proceedings

Konferansta sunulmak üzere hakem heyeti üyeleri tarafından değerlendirilmesi sonrası seçilecek olan bildiriler, BAŞARIM 2020 Konferans Bildirileri Kitabında sadece elektronik olarak basılacaktır. Bildirilerin en fazla 6 sayfa uzunluğunda ve iki sütunlu IEEE formatında olması beklenmektedir (bkz. Şablon).

Konferansta sunulan bildiriler arasından seçilecek en iyi bildirilerin güncellenmiş ve genişletilmiş hali iki ayrı dergide yayınlanabilecektir.

Science Citation Index Expanded (SCI-E) dergilerinde yayın:

Concurrency and Computation: Practice and Experience (Etki Faktörü: 1.167) özel BAŞARIM 2020 sayısında basılmaya davet edilecektir. BAŞARIM 2020 makale serisine yayın gönderebilmek için BAŞARIM 2020'ye bildiri göndermiş olma ve konferansta sunum yapmış olma şartı aranacaktır.

Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences (Etki Faktörü: 0.625) dergisinde belli sayıda makale değerlendirmeye alınıp yayınlanacaktır. Bu dergide makale yayınlanabilmesi için BAŞARIM 2020'ye bildiri göndermiş olma ve konferansta sunum yapmış olma şartı aranacaktır.

Ülkemizde doktora ve yüksek lisans yapan yabancı birçok öğrencinin de konferansa katılımını sağlamak için konferans Türkçe ve İngilizce oturumlardan oluşacaktır. Aynı şekilde hem Türkçe hem de İngilizde bildiri kabul edilecektir. Dilimize teknik terimlerin kazandırılmasına yardımcı olmak için T.C. vatandaşı olan araştırmacıların Türkçe bildiri göndermelerini şiddetle tavsiye ediyoruz. BAŞARIM özel dergisi Ingilizce yayınlanacaktır. BAŞARIM'a Türkçe bildiri gönderip, dergi için Ingilizce makale gönderebilirsiniz.


Proceedings that will be presented at the conference will be electronically published at BAŞARIM 2020 Conference Proceeding Book. Proceedings are expected to maximum 6 pages and be submitted in two column IEEE format (see. Şablon).

Authors of best papers accepted at BAŞARIM 2020 will be invited to submit extended and updated versions of their work for Special Issue of Concurrency and Computation: Practice and Experience (Impact Factor: 1.167) and Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences (Impact Factor: 0.625). For eligibility to submit to the journal, authors have to have an accepted and presented proceedings at BAŞARIM 2020.

Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences

To increase participation from foreign students who are doing their PhD and MS studies in Turkey, the conference will offer both Turkish and English sessions. Similarly, we welcome proceedings in both languages though we highly encourage Turkish citizens to submit their proceedings in Turkish. Journal publications will be in English. However, one can submit a proceeding in Turkish to BAŞARIM and then have an extended version in English for journal publication.

Önemli Tarihler:

Bildiri gönderimi için son tarih (Deadline for paper submission)…………………..: 30 TEMMUZ 31 AĞUSTOS 2020

Değerlendirme sonuçlarının duyurulması (Author Notification)…………………..: 1 EKİM 2020

Basıma hazır bildiri gönderimi (Camera-ready Final Submission)…………………: 5 EKİM 2020

Bildiri Yönetimi / Proceeding Management System

Bildiri göndermek için bildiri yönetim sistemine kayıt yaptırmanız gereklidir. Easy Chair bildiri yönetim sistemi için tıklayınız. Easy Chair dışında gönderilen bildiriler işleme alınmayacaktır.

For proceeding submissions, please create an account on Easy Chair. For proceeding management on Easy Chair, follow this link. Submissions via email or any source other than Easy Chair will not be evaluated.

Erişim:

Website ……………………………………… : http://www.basarim.org.tr/2020/doku.php

E-Posta ……………………………………… : basarim2020@basarim.org.tr

bil_cagri.txt · Son değiştirilme: 23/01/2023 10:52 (Dışarıdan düzenle)